Anonim

"Reka bentuk boleh mengubah sebuah syarikat kecil menjadi yang besar" - Credit Suisse Research


Dezeen Wire:
Syarikat perkhidmatan kewangan Zurich Credit Suisse telah menerbitkan laporan mengenai manfaat yang membawa reka bentuk yang berjaya kepada perniagaan, termasuk kajian kes di Apple.

Penemuan ini dikemukakan dalam terbitan terkini penerbitan dua tahun firma Global Investor, tersedia untuk dimuat turun di sini.

Berikut adalah beberapa maklumat lanjut dari Credit Suisse Research:

Credit Suisse Global Investor: "Design - Form and Function"

Terbitan Baru Pelaburan Global Penerbitan Menumpukan pada Reka Bentuk